HMN-439 Si mister ay abala sa pagtatrabaho para kumita at si misis ay nasa bahay na nakikipagtalik sa kanyang tiyuhin


Ang kapatid ng aking asawa na nakatira sa bahay ng kanyang pamilya ay dinungisan ang kanyang maganda at magiliw na minamahal na asawa! "Sana pinalayas ko siya ng mas maaga-" Ang nakakainggit na marangal na asawa x pamilya at tandang ng lahat ay mapalad na magkaroon ng Niki at isang kasuklam-suklam na bayaw. Noong Ang Aking Asawa ay Wala sa Bahay, Pinilit Ko Ang Aking Hindi Kanais-nais na Asawa At Niloko Siya! "Buhihi w hilaw na babae w" malakas si Irama, pinilit magsuot ng uniporme, cum sa loob ng tamud na naipon ng ilang dekada sa basurahan! Pagkatapos ng 3 araw ng pag-aararo...

HMN-439 Si mister ay abala sa pagtatrabaho para kumita at si misis ay nasa bahay na nakikipagtalik sa kanyang tiyuhin

HMN-439 Si mister ay abala sa pagtatrabaho para kumita at si misis ay nasa bahay na nakikipagtalik sa kanyang tiyuhin