Gusto ako ng hipag ko...


Ang sexy na si Jaz ay nananatili sa kanyang kapatid sa isang sandali. Hindi alam ng kanyang ate na pinagmamasdan ni Jaz ang kanyang bayaw na si Manuel Ferrera. Laging handa sa puki, hindi gaanong kailangan upang lokohin ni Manuel ang kanyang asawa. Si Manuel at Jaz ay nag-iibigan na parang baliw, ngunit sandali na lang ba bago sila mahuli?

Gusto ako ng hipag ko...

Gusto ako ng hipag ko...