CRB-060714-616 Personal na kinapanayam ng pangulo ang magandang dalaga na nag-a-apply ng trabaho at narating ang konklusyon


Ang babaeng nag-apply ng trabaho ay personal na kinapanayam ng presidente sa isang pribadong silid

CRB-060714-616 Personal na kinapanayam ng pangulo ang magandang dalaga na nag-a-apply ng trabaho at narating ang konklusyon

CRB-060714-616 Personal na kinapanayam ng pangulo ang magandang dalaga na nag-a-apply ng trabaho at narating ang konklusyon